Manifest för att riva kraftverksdammen i Laholm. Det är dags att släppa Lagan fri.

Under lördagen 6 april samlades många organisationer och politiska organisationer för att få bort kraftverksdammen i Laholm. I manifestet slås det fast tre mål 1.Kraftverksdammen i Laholm skall snarast tas bort. 2. Det skall skapas vatten och fiskvägar i Karsefors. Att det skall skapas opinion i frågan. Allt för att få habitat för vildlaxen och rädda flodpärlmusslan, havsnejonögat och ål undan utrotning.

Viktigt är få tillbaka Lagan som ett levande vattendrag med biologisk mångfald. Lagan skall vara ett vattendrag att njuta av och vara stolt över. Lagans vänner som tillsammans med naturskyddsföreningen, laholmsbuktens havsnätverk och älvräddarna är helt opolitiska organisationer välkomnade olika politiska organisationer att delta. Bla annat besökte Isabella Lövin från Miljöpartiet som berömde deltagarna för att föra Lagans röst. Hoppas att det inte stannar där. Det är mycket viktigt att man stoppar de planer som Statkraft har för att lägga 3 km av Lagan från Bassalt till Knäred i tunnel. Politikerna i Laholm har här ett viktigt ställningstagande- ett dött eller levande vattensystem att ta hand om. En död eller levande stad och landsbygd. Stöd behövs för att stoppa Statkrafts ödeläggande av Lagan. Stöd gärna någon av naturskyddsföreningen, älvräddarna eller Lagansvänner (lagan.eu).

Havsnejonöga inventering 2023

Populationen av havsnejonögon har gått stark utför. I Ätrans fiskräknare passerade bara ett 20 tal förra året samt att lek sågs bara på en handfull platser i västkuståarna. Ett internationellt möte med världens ledande experter på området samlades hösten 2023 i Falkenberg för att diskutera, uppmärksamma och komma till skott för att kunna rädda arten. Ledande av havsnejonöga experten Elisabeth Thysell på Länsstyrelsen i Halland kommer gruppen att fortsätta arbetet. Alla fynd, nya som gamla uppgifter av havsnejonöga är relevanta och kan lämnas in till Länsstyrelsen i Halland. Hoppas att den nedgående trenden kan vändas. Fria fiskvägar med återställande av lek och uppväxthabitat är ett måste samt att det blir ett stopp på det överfiske som sker på nejonögats värdfiskar i havet.