Alla inlägg av Per Ingvarsson

Centerpartiets Fake News

De ledande centerpartiledarna i respektive kommun i Halland torsdagen den 1 mars skrev att Småskalig vattenkraft inte får torrläggas. De måste de ha varit förda bakom ljuset av den lobbyism som föregår från vattenkraftförespråkarna. Skall landsbygden stängslas in av enskilda vattenkraftsintressen som dödar vattendragen och kulturen omkring den? Dammar dödar både landsbygd och fisk. Om centern får styra Halland kommer alla vattendrag att bli riktigt torrlagda och alla vattenlevande varelser som är förknippade med strömmande vatten vara utrotade inom snar framtid. Men det det är inte bara lax, öring, flodpärlmussla, ål och andra levande varelser som förknippas forsar och strömmande vatten som utrotas. Även landsbygden dör. För att få levande landsbygd krävs levande vattendrag med forsar och biologiskmångfald. Levande vattendrag gynnar levande hav och fiske/naturturism och levande dalgångar. Priser på byggnader kommer dessutom att öka i värde inte sjunka. Laxen är Hallands landskapsdjur som dessutom är starkt sammanbundet med kulturskatten flodpärlmusslan. Utnyttja kulturen kring vattendragen riv dammarna och utnyttja Hallands rikedomar på ett helt annat sätt än idag.

Levande vattendrag utan dammar ger levande Landsbygd.

Flaskpost

Kul med Flaskpost! Flaskan har adress i North Carolina i USA och har skickats 1998. Häftigt!!! På något sätt har den hamnat på stranden mellan Lagan och Genevadsåns mynning. Med tanke på att det tagit 24 år för flaskan att nå Sverige går det snabbare att skicka brev med flaskpost från USA än att få politiker, kommuner, länsstyrelse och myndigheter att fatta att våra hav och strömvatten är akut hotade. Att rädda våra hotade arter i hav och våra vattendrag borde och måste prioriteras före allt annat. Den prioritering man gör för havsmiljön och för vattendragen ingår medvetet att man utrotar arterna innan man kommer till skott. Man behöver inte bry sig när väl arterna är borta.

Rickleån

För en tid sedan körde jag 160 mil med min son Oscars flyttsaker till hans nya lägenhet i Gällivare. På hemvägen sov jag över i Robertsfors hos Älvräddarnas ordförande Richard Löwall. Jag fick en visning på Rickleån där tre kraftverk skall läggas ned och en över 2 mil sträcka kommer att öppnas upp för laxen. Fantastiskt, det ger hopp om framtid och ett fint laxfiske i en mycket fin älv. Jag fick även en dags isfiske på 70 cm is och lika mycket snö. Vägrenarna fanns lite överallt. Det är stora kontraster mellan Norr och söder där vi inte haft någon vinter i år.

Ebromonsterhunt

Har varit på en bilresa till Spanien för att besöka min son Pontus. 300 mil med bil, man slapp Corona och flygträngsel. Jag hade inte träffat honom på 4 år. Som ni ser det gav helt enkelt superfiske direkt. Pontus Ingvarsson på Ebro Monsterhunt är klart den bäst guide som man kan ha oavsett vilken fiskart man skall fånga. Han kan alla typer av fiske och är bra på det. Han ordnar allt fiske, från mal, karp till gös, öring och fiske efter tuna. Han är stationerad i Chiprana nära Caspe vid floden Ebro. Slå honom gärna en signal på 0034-632695975 så får ni veta mera.

Laxen tillbaka till Karsefors!

Som vanlig är den största forsen i Lagan torrlagd. Att Laholms kommun inte ser Lagan som en långsiktig naturresurs och inkomstkälla för kommunen och länet är oförsvarligt. Lagan var för en mansålder sedan en av Sveriges laxrikaste åar. Statkraft, kommunen och länsstyrelsen utrotar ål, lax och flodpärlmussla med att förhala alla åtgärder. Laholm har läget, naturen och förutsättningar för att återställa forsarna och åter bli Sveriges laxälv nummer 1. Kommunen borde ta en titt på hur Mörrum, Island, och Skottland utnyttjar sina vattendrag. Laxfisket i Mörrum drar in 70 – 100 miljoner årligen. På Island och i Skottland är sportfisketurismen en miljardindustri. Ett tips är att ta en titt på Fiskarnas riken på SVT Play.

Flyttning av musslor

Flyttning av musslor från den starkt reglerade Rällsälven till Nittälven har gjorts av länsstyrelsen i Örebro län under hösten 2021. Nittälven har restaurerats och återintroducering av Flodpärlmussla har gjorts. All heder åt Örebro länsstyrelse som gör ett hårt jobb för att rädda arten.

Flodpärlmussla för skolan

Under en vecka i september var det undervisning för elever på Rudbecksgymnasiet i Örebro län. Projektet är ett samarbete mellan Skolan, kommunen, länsstyrelsen och naturskyddsföreningen. Under dagarna i fält hittades små juvenila musslor ned till 30 mm. Entusiastiska elever och att små musslor hittades ger hopp för framtiden.

Restaurering av Stensån fortsätter

Under hösten 2021 har en kilometer vattendragssträcka restaurerats i Stensån ned Vemmentorpasjön och Sjöaltesjön. Omvandlingen från dike till laxvattendrag kommer på att gynna mångfalden och laxstammen i vattendraget. Stort tack till entreprenörer och markägare som varit behjälpliga i restaureringen. Restaureringen kommer att fortsätta nästa år.