Alla inlägg av Per Ingvarsson

Havsnejonöga på Västkusten 2021

Bilden visar lek av havsnejonöga i Säveån 2021. Antal Havsnejonögon räknas 2021 till ca 200 stycken det är en ökning i förhållande till 2020 då enbart ett 50 tal registrerades. Genom räknaren i Hertingforsen räknades 120 stycken medan övriga vattendrag i Halland sågs ett 20 tal stycken av arten. i Västra Götaland räknades 17 stycken. Glädjande var att vattendragen i norra Halland och Västra Götaland hade havsnejonöga. Mer oroande var att nära på alla vattendragen från Skåne till mittersta Halland saknade arten. Att det bara är 200 stycken av arten på västkusten är oroväckande. Då livscykeln är 10 till 14 år för arten är det en nedåtgående spiral och kan hänvisas till leken kring 2007- 2011. Det hårda industrifisket i havet och vattenkraftsdammar gör sitt för att utrota arten.

Flodpärlmusslan i Alsövsån snart ett minne blott.

Vid Inventeringar i sommar ned Lindoms kraftverk hittades bara ett fåtal av den hotade arten. Totalt finns maximalt ett 50 tal stycken i vattendraget fördelat på ovan och nedan Kraftverksdammen. Det ser mörkt ut för musslorna. För att beståndet skall kunna föröka sig behövs att dammen tas bort och vattendragssträckan restaureras. Det borde finnas pengar till ersättning för dammbortfall och återställande! Genevadsån med Alslövsån har vild Atlantlax och havsöring med storpotential för fiske i framtiden. Synd att inte Länsstyrelsen samt Halmstads och Laholms politiker inser detta.

Örekilsälven en pärla för laxfiske.

Den stora Laxen i parken i Munkedal talar för sig själv. Örekilsälven är vild vacker och har vild genuin atlantlax. Stefan Rönnberg på laxfiskekontoret värnar om laxfisket och ger en mycket god guidning om fisket i vattendraget. Örekilsälven är också ett av de viktigaste lekområdena för havsnejonöga på västkusten. Gör gärna ett besök i den lilla orten Munkedal. Här finns bland annat Farmors café som har ett utsökt utbud av olika våfflor i förrätt, middag som dessert. Tips är skagenvåfflan.

Nytt fynd av Flodpärlmussla i Halland

Nytt fynd av ett 20 tal mycket gamla flodpärlmusslor har hittats i bäck på Hallandsåsen. Att nya fynd görs beror på att man har hemlighållit platserna som sedan blivit bortglömda. Detta från en tid då det bedrevs pärlfiske och staten beskattade de som ägde musselvatten. Att musslor finns kvar är enbart på grund av att arten kan bli mycket gammal då vattendraget är rensad och uppdämd och beståndet är isolerat. Flodpärlmusslan har gått från att varit den vanligaste arten i halländska vattendrag till att den nu på utdöende i det halländska landskapet. Alla bestånd i Halland är utdöende och ligger på gränsen till utrotning. Bevarande plan för arten finns och man vet som behövs för att rädda arten. Men det är obekväma åtgärder som behövs. Tyvärr har starka politiska lobbyverksamheter utövat påtryckning på staten, länsstyrelse och kommun. Utrotning av flodpärlmusslan är snart ett faktum och där en försvarslös kulturart få stå tillbaka för eget intresse. Den så kallade NAPPEN (Nationella Planen för Vattenkraft) kommer att bli döden för Hallands Flodpärlmusslor.

Flodpärlmussla hittats upp Knobesholm

Ny lokal av flodpärlmussla har hittats upp dämmet Knobesholm i Hovgårdsån. Tyvärr är det en lokal med få gamla musslor som dör ut inom snar framtid om inget görs. Detta är ett bevis på att vandringsfisken tidigare kunde vandra hela vägen i Suseån-Mostorpsåns vattensystem. Stora områden ligger ovanför dämmen utan en chans för värdfisken att ta sig dit och musslorna att föröka sig. Potentialen för musslor, lax och havsöring i Hovgårdsån uppströms Knobesholm är annars enorm, bara man river dämmena. Här finns en chans att ge tillbaka forsarna till Halland och kombinera kulturskatterna musslor, öring och laxen med övrig kultur. Se bara på Lankälven och Södrahyttan vid Hjulsjö i Örebrolän.

Vattenkraften och odlingsintresse

Det finns ca 59 aktiva regnbågsodlingar i Sverige varav 28 i norra, 24 i södra och 7 i östra Sverige. I Sverige odlades 2018 ca 11 100 ton regnbåge, lägg till all kompensationsodling av öring och smolt till våra vattendrag. Faktum är att vattenkraften gynnar odling och utsättning av laxfisk. Tyvärr kräver många sportfiskare på utsättning av mer fisk och att dammarna skall vara kvar än att ta ställning för naturliga strömmande vatten. Detta enbart för eget intresse som inte gynnar någon än ett fåtal. Att havet utrotas, ekologiska strömvattensystem kraschar och vilda laxar, öringar samt flodpärlmussla utrotas är inget att bryr sig om. Bara det hugger och man kan få en lax/regnbåge på kroken så är allt bra, den kan ju ha hela fenor. Att Hallands ursprungliga landskapsfisk och flodpärlmusslan snart är ett minne blott spelar ingen roll! Dammar, vattenkraft och odling är ju så kallad kultur! Eller?

Nytt flodpärlmusselvatten!

Hade turen att på inventering hitta ett nytt flodpärlmusselvatten i Örebro län. Vattendraget är uppstyckat av många små kraftverk med dammar utan fiskvägar. Tyvärr var alla musslorna troligen 100 år och äldre och skalen fler än de levande vilket gör att de kommer att dö ut om inget görs. Utsättning av regnbåge görs i vattendraget mellan dammarna som surrogat på avsaknad av öring. Bättre man avvecklar vattenkraften och dammarna och satsar på naturliga strömvatten med öring så flodpärlmusslan kan börja reproducera sig.

Översvämning av Viskan

Utrotningen av våra vattendrag fortgår fortfarande. Detta bevisar bara att den muddring av Viskan på en 8 km sträcka ovan Veddige. Denna gjordes 2009 och var totalt onödig. Utförsel av jord och näringsämnen från den typ av jordbruk förstärker växthuseffekten och bidrar till övergödning av våra hav. Detta gäller alla våra Halländska vattendrag som dikas ut. Tänk på det ni som planerar ett bad på stranden i Sommar.

Södrahyttan och Hjulsjö

Levande landsbygd där fria vattenvägar kombineras med kultur och biologisk mångfald. Ett besök på södra hyttan är ett måste när Covid är över. Ett av Europas största Bokloppisar finns här. Det konstglas som är på väg att uppföras och som speglar djurlivet och det fria vattnens väg i landskapet är fantastiskt. Återskapandet och restaureringen av Lankälven går vidare. Kolla Rewilding Lankälven på Södrahyttans hemsida eller youtube. I det fina Hjulsjö finns ett bageri utöver det vanliga och med lokala råvaror. Stora vandringsmöjligheter med leder finns.