Flodpärlmusslan i Lagan utrotas medvetet

Äganderätten att utrota strömvattenlevande arter legaliseras. Nationella planen för vattenkraft pausas ett år och vatten från 1918 består. Den nuvarande regeringen är i dagsläget naturfientlig och kämpar med näbbar och klor att lagen om att skydda eller återställa skadad natur inte går igenom. Här man ser hur skogarna skövlas, bäckar, åar dikas ut, däms och rensas med eget intresse med lagar som tillhör det förgångna. Samhället får betala med ökade variationer i flöde, översvämningar, försämrad vattenkvalitet övergödda hav och förlorad biologisk mångfald. Det är det med fasa som man ser att man gömmer sig bakom klimateffekten och desinformation för att utrota våra vattendrag. Det som Statkraft planerar i Knäred hör inte hemma i Laholm, Halland, Sverige eller något annat land i världen. De giriga norrmännen som med hjälp av okunniga Laholms politiker och en mesig Länsstyrelse förstör våran bygd borde skämmas. Riv dammarna, släpp Lagan fri och återställ vattendraget. det är det enda vettiga. På så sätt kan vi uppnå miljömålen, rädda flodpärlmusslan, återfå harr, vildlax och få en levande landsbygd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *