P.I (π) Fly Vatten och Fiskevård AB erbjuder:

 • Stormusselinventeringar
 • Fiskinventering
 • Biotopkartering
 • Utterinventering
 • Groddjurinventering
 • Restaurering av vattenbiotoper
 • Rådgivning
 • Idekläckare
 • Guidning – vandringar
 • Föredrag – Kurser
 • Vandringsvägar
 • Biotopvård
 • Kantzoner
 • Försäljning och utveckling av utrustning
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Alenäsröret
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Biotoprestaurering
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Markägarkontakt och restaurering
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Mätning av fisk med Alenäsrör vid elfiske
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Fin biotop för laxfisk och elfiske
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Flodkräftan  är hotad på grund av utsättningar och spridning av signalkräfta som bär med sig och sprider kräftpest.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Återmeandring av vattendrag gynnar mångfalden i vattendraget.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Allmän dammussla (Anodonta anatina) under en stenvalvsbro
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Större vattensalamander (Triturus cristatus)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Flyttning av musslor är en viktig åtgärd innan man restaurerar vattendraget eller när andra vattenverksamheter skall göras i vattendraget.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tjockskalig målarmussla från Vramsån.