Laxen tillbaka till Karsefors!

Som vanlig är den största forsen i Lagan torrlagd. Att Laholms kommun inte ser Lagan som en långsiktig naturresurs och inkomstkälla för kommunen och länet är oförsvarligt. Lagan var för en mansålder sedan en av Sveriges laxrikaste åar. Statkraft, kommunen och länsstyrelsen utrotar ål, lax och flodpärlmussla med att förhala alla åtgärder. Laholm har läget, naturen och förutsättningar för att återställa forsarna och åter bli Sveriges laxälv nummer 1. Kommunen borde ta en titt på hur Mörrum, Island, och Skottland utnyttjar sina vattendrag. Laxfisket i Mörrum drar in 70 – 100 miljoner årligen. På Island och i Skottland är sportfisketurismen en miljardindustri. Ett tips är att ta en titt på Fiskarnas riken på SVT Play.

Flyttning av musslor

Flyttning av musslor från den starkt reglerade Rällsälven till Nittälven har gjorts av länsstyrelsen i Örebro län under hösten 2021. Nittälven har restaurerats och återintroducering av Flodpärlmussla har gjorts. All heder åt Örebro länsstyrelse som gör ett hårt jobb för att rädda arten.

Flodpärlmussla för skolan

Under en vecka i september var det undervisning för elever på Rudbecksgymnasiet i Örebro län. Projektet är ett samarbete mellan Skolan, kommunen, länsstyrelsen och naturskyddsföreningen. Under dagarna i fält hittades små juvenila musslor ned till 30 mm. Entusiastiska elever och att små musslor hittades ger hopp för framtiden.

Restaurering av Stensån fortsätter

Under hösten 2021 har en kilometer vattendragssträcka restaurerats i Stensån ned Vemmentorpasjön och Sjöaltesjön. Omvandlingen från dike till laxvattendrag kommer på att gynna mångfalden och laxstammen i vattendraget. Stort tack till entreprenörer och markägare som varit behjälpliga i restaureringen. Restaureringen kommer att fortsätta nästa år.