Restaurering av Stensån fortsätter

Under hösten 2021 har en kilometer vattendragssträcka restaurerats i Stensån ned Vemmentorpasjön och Sjöaltesjön. Omvandlingen från dike till laxvattendrag kommer på att gynna mångfalden och laxstammen i vattendraget. Stort tack till entreprenörer och markägare som varit behjälpliga i restaureringen. Restaureringen kommer att fortsätta nästa år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *