Lennart Henrikson

En vän, mentor och fiskekamrat har gått bort ur tiden. Jag hedrar en oerhört kunnig människa som alltid var hjälpsam, positiv och som alltid kommer att vara i våra minnen. En allkonstnär som kunde göra det allra svåraste till att bli enkelt och som brann för bevarandet av flodpärlmusslorna och de små vattendragen.

Mörrumspremiär

Det fångades lite blänkaröringar och hybrider. men annars var det skralt med fisken. Det är oroväckande att lekfisken inte klarat vintern. Rivningen av Mariebergs kraftverk och restaurering av vattendraget kommer i framtiden att ge resultat. Det arbete som Ida-Maria Rigoll gjort med att återställa Mörrums anseende som vildlaxälv är fantastiskt.

Utter

Uttern börjar bli vanligare i våra vattendrag. Spillning på stenar avslöjar att den varit på plats och fiskfjällen avslöjar vad den ätit. Utterns habitat är stort och den rör sig ofta mellan olika vattendragssystem.

Kungsfiskare i Lagan

Förvintern var varm och kungsfiskarna stannade kvar vid Lagan tills snön och kylan kom. Kungsfiskarna fick sedan 2 månader hård vinter och har troligen farit illa. Ser framemot att få se dem till sommaren igen. Tyvärr sågas träden som kungsfiskarna sitter och fiskar på ut med Lagan bort. detta leder till att fågeln störs, inte kan fiska och svälter ihjäl. Allt för att man skall kunna kasta och komma till att fiska. Jag undrar om Laholms laxfiske överhuvudtaget vill ha något djurliv i eller ut med Lagan.

Svamphöst 2020

Det blev en bra svamphöst 2020. Regn och sol om vartannat. Kantareller och Karl – Johan var det gott om för att sedan gå över till trattkantareller. Svamp kan man göra mycket med. Inläggning, torkning, förvällning och frysning ger att man kan ha dem och förgylla maten till det blir nya svampar och svampsässong.

Öring och laxlek 2020

Laxleken i Stensån 2020 såg ut att bli någorlunda, värre är det på öringfronten. Den lekvandrande havsöringen till småbäckarna ser ut att minskats successivt de senaste 10 åren. Hårt nätfiske utmed kusten tillsammans med vandringshinder, kulvertering och dikning och rensning av våra vattendrag är orsaker som sakta minskar bestånden. Här finns det mycket för kommunen, länsstyrelsen, markägare och gemene man att göra för att förbättra möjligheterna för öringstammen.

Lärande musslor

Under en hel vecka i september 2020 fick jag ta hand om Rudbeckiaskolans klasser i fält och utbilda dem i flodpärlmusslans och värdfiskarnas ekologi. Dessutom hittade vi föryngring av flodpärlmussla i Falkabäcken. Det här var vetgiriga och kunniga elever som blir framtidens miljöingenjörer och som gav en enorm positiv energi och framtidstro.