Dam Removal Balkan

De röda punkterna visar planerade vattenkraftsbyggen på Balkan. Fem helt avskilda öringtyper och en enorm mångfald i Europas sista outbyggda vattendrag håller på att försvinna. När man hör Ulrich Eichelman från River watch och ser kartor på hur mycket vattendrag som är på gång att byggas ut på Balkanområdet är det oroväckande. Det här måste tas på fulla allvar.

Damremoval i Birmingham

Här är floden Teme-Powick Weir removal i Wales. Dammen skall tas bort för att gynna sötvattenlekande sill shad (Alosa fallax) vandring. På damremoval i Birmingham 24 -25 september samlades ett 100 tals människor från hela världen för att tala om problemen med vattendragens konnektivitet.  Många dammar är under nedtagning iför att gynna vandringsfisk och levande vattenekosystem. Tyvärr gäller det inte överallt.

Möte i Ätrans vattenråd

Möte vid Nydalakvarn  där Nils Erik  Möller visar laxfällan där fisken artbestäms, kontrolleras och mäts innan den får transport uppströms i Högvadsån i form av en äldre tvättbalja. Här har fisken kontrollerats i 50 tal år och mycket värdefull information om lax, öring och nejonöga inhämtats.