Norrländska älvar på Frammarsch

Daniel Holmqvist från Lycksele gjorde ett ett mycket bra och intressant framträdande på Stockholmsmässan. Han föreläste om lyckade restaurerings arbeten för laxen och öringen i Norrland, bland annat Vindelälven. Allt är dock inte bra då fisket i havet måste regleras hårdare och att fiskvägar måste fungera för att fisken skall nå sina lekområden.

Svart Smörbult på Sportfiskarna Hallandsdistriktets årsmöte

Sportfiskarna hade Årsmöte på Halmstad bibliotek den 15 mars. Leon Green från Göteborgs Universitet höll ett mycket intressant och bra föredrag om den invasiva Svarta Smörbulten som tagit sig från Svarta havet till västkusten och Götaälv via lastfartyg. Den Svarta Smörbulten klarar både sött och salt vatten. Den är väldigt aggressiv, förökar sig snabbt och flexibel i habitat vilket gör det svårt att få bukt med den.

Buttorpsforsen hotad

Denna vackra fors blir torrlagd! Om exploatören får som han vill! Tillsammans med uppdämning kommer över 1400m av vattendraget att påverkas. Vid samråd 5 mars kl 18 i Sexdrega deklarerade ägaren till  kvarnruinen att åter försöka exploatera området för egen kraftproduktion. Detta är tredje gången han försöker. En stor samling av lokala boende, markägare, älvräddare, sportfiskare, mm var och ifrågasatte hans planer. Undrar hur Kommunen , Vattenrådet och Länsstyrelsen ställer sig till ingreppet med en ödelagd fors, öringstam, natur och vattendragsstatus.