Buttorpsforsen hotad

Denna vackra fors blir torrlagd! Om exploatören får som han vill! Tillsammans med uppdämning kommer över 1400m av vattendraget att påverkas. Vid samråd 5 mars kl 18 i Sexdrega deklarerade ägaren till  kvarnruinen att åter försöka exploatera området för egen kraftproduktion. Detta är tredje gången han försöker. En stor samling av lokala boende, markägare, älvräddare, sportfiskare, mm var och ifrågasatte hans planer. Undrar hur Kommunen , Vattenrådet och Länsstyrelsen ställer sig till ingreppet med en ödelagd fors, öringstam, natur och vattendragsstatus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *