Utterinventering

Uttern Lutra lutra (VU) var på tidigt 1900 tal ett vanligt inslag i vattendragen. Uttern försvann närmast helt till 70 och 80 talet. Jakt, miljögifter, försurning och minskad tillgång på föda men också förlust av habitat. Vattenkraftsdammar utarmar vattensystemen. Speciellt västkusten var drabbat. Felaktigt byggda broar utan utterpassager bidrar till att uttern lever farligt vid vägövergångar. Vid inventering av utter i Halland 2007 påträffades fåtal platser med spillning. Utterbeståndet har på senare år ökat betydligt och spår efter utter kan ses under broar med gömsle eller på markerade stenar. Uttern rör sig utmed vattendraget och går ogärna under broar och trummor som saknar markeringsplatser eller gömsle.  Viktigt är att inventera och åtgärda broar som saknar utterpassage.

I utterinventering gäller noggrannhet och lång erfarenhet för att hitta det man söker. vare det gäller spår eller spillning. Utterinventering görs enligt Naturvårdsverkets manual Barmarksinventering av utter

Utterspillning
Lägg märke till spillningen högst upp på stenen bakom musselkikaren och inventeringsstaven.
Utter kräftskal
Kräftor och kräftskal indikerar utter.