Fiskinventering

Elfiske i Norrebäcken
Elfiske i Norrebäcken

Elfiske innebär att hantera elektrisk ström i rinnande vatten. det är ett stort ansvar som kräver både utbildning och kunskap. Elfiskeundersökningar görs oftast kvantitativt eller kvalitativt men kan också göras vetenskapligt i projekt och i undervisningssyfte.

Det krävs genomgången elfiske utbildning, utbildning i hantera försöksdjur, etiskprövning av djurförsök från Centrala försöksdjursnämnden, tillstånd från Jordbruksverket att använda försöksdjur. Dispens från Länsstyrelsen att fiska med ström samt markägares och fiskerättsägares tillstånd. Desinficering av redskap mellan olika vattendrag är viktigt för att inte sprida fisksjukdomar som Gyrodactylus salaris och kräftpest.

En rutinerad medhjälpare som man kan lita på underlättar elfisket
En rutinerad medhjälpare som man kan lita på underlättar elfisket.
Bra redskap är AO vid elfiske
Bra redskap är AO vid elfiske
Alenäsrör och öring
Alenäsrör och öring