Centerpartiets Fake News

De ledande centerpartiledarna i respektive kommun i Halland torsdagen den 1 mars skrev att Småskalig vattenkraft inte får torrläggas. De måste de ha varit förda bakom ljuset av den lobbyism som föregår från vattenkraftförespråkarna. Skall landsbygden stängslas in av enskilda vattenkraftsintressen som dödar vattendragen och kulturen omkring den? Dammar dödar både landsbygd och fisk. Om centern får styra Halland kommer alla vattendrag att bli riktigt torrlagda och alla vattenlevande varelser som är förknippade med strömmande vatten vara utrotade inom snar framtid. Men det det är inte bara lax, öring, flodpärlmussla, ål och andra levande varelser som förknippas forsar och strömmande vatten som utrotas. Även landsbygden dör. För att få levande landsbygd krävs levande vattendrag med forsar och biologiskmångfald. Levande vattendrag gynnar levande hav och fiske/naturturism och levande dalgångar. Priser på byggnader kommer dessutom att öka i värde inte sjunka. Laxen är Hallands landskapsdjur som dessutom är starkt sammanbundet med kulturskatten flodpärlmusslan. Utnyttja kulturen kring vattendragen riv dammarna och utnyttja Hallands rikedomar på ett helt annat sätt än idag.

Levande vattendrag utan dammar ger levande Landsbygd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *