Malfiske i Ebro

En fångst av en 67 kilos mal i  River Ebro-Caspe Spanien. Pontus Ingvarsson  som är den bästa guiden i floden.  Utan en bra guide ingen fisk. Han vet allt om fisket, dalgången och dess djurliv. Han talar dessutom flytande Svenska, Spanska, Engelska, samt kan Tyska och Rumänska. Kontakt med Pontus kan fås via Ebro monsterhunt eller via telefon +34632695975.

Dam Removal

Internationell konferens med 150 vetenskapsmän, forskare och organisationer från hela värden om hur man skall lösa problemen med alla de dammar och hinder i våra vattendrag. Dammar och vandringshinder i vattendrag utgör det största hotet världen mot fiskvandringar och biologisk mångfald. Här är det en damm i River Porma vid Bonár utanför Leon i Spanien som rivs. I Floden Duero har 150 dammar tagits bort de sista åren och 70 mil vattendrag har öppnats för vandrande fisk.