Dam Removal

Internationell konferens med 150 vetenskapsmän, forskare och organisationer från hela värden om hur man skall lösa problemen med alla de dammar och hinder i våra vattendrag. Dammar och vandringshinder i vattendrag utgör det största hotet världen mot fiskvandringar och biologisk mångfald. Här är det en damm i River Porma vid Bonár utanför Leon i Spanien som rivs. I Floden Duero har 150 dammar tagits bort de sista åren och 70 mil vattendrag har öppnats för vandrande fisk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *