Stormusslor i Örebro län 2023

Bilden visar ett mycket stort och gammalt exemplar av tjockskalig målarmussla från Örebro län. Intressant att det fortfarande går att hitta nya vatten med stormusslor. Flodpärlmusslan och Tjockskalig målarmussla är starkt hotade, fridlysta och skyddade genom EU direktiv för hotade arter. De musslor som hittas är oftast mycket gamla och att det saknas föryngring. Den största orsaken är att vandringsvägar för musslornas värdfiskar har stängts av eller att habitaten för musslor och värdfiskar har förstörts. Vi får hoppas att EUs Återställnings program för natur skall ge positivt uppvaknande och Rewilding av våra bäckar och åar kommer att hjälpa musslorna i framtiden.