Dam Removal i Rennes och Averange

Dam Removal samlade 200 personer från ett 20 tal länder från hela världen till ett tredagars konferens i Rennes och Averange på Franska västkusten. Vi fick vara med om den största damrivningen i Europa där en 35 m hög damm togs ned för att kunna återskapa strömvattenmiljöerna i floden Selune. Det här exemplet borde kunna föras över till Halland.

Ramsjö kanal

Det här är ren utrotning av vattendrag och djurlivet i och vid sidan om det. Det är en skandal att vi har lagar som fortfarande gynnar detta. Vi har 7000 dikningsföretag i Halland som tillåter detta. Sådana här tilltag påverkar biologiskmångfald både på land och i hav samt bidrar till att öka växthuseffekten.

Ramsjökanal nedan muddring

Varierande resultat på elfiskestationer 2019. Torkan 2018 gjorde sitt till. Att man fortfarande får dika och muddra levande vattendrag och kalla dessa för kanaler är för mig en gåta. Exempel är Ramsjö kanal eller Ramsjö å borde det heta. Lägg märke till hur fint och levande vattendraget är nedanför muddring.

Laxens år 2019

Slotsmöllan vid Nissan den 15 september.  Här skulle man enkelt kunna lösa in kraftverket och återskapa forsen till de gamla kulturmiljöerna som finns. En Turist magnet!

Sammanfattning: Halland har 68 % av Sveriges Atlantlaxälvar. Mindre än 5 % av vildlaxbeståndet återstår sedan börja av 1900 talet. Flodpärlmusselbeståndet har minskat med 99 %, havsnejonögat och ålen likaså, harren har redan utrotats. Det är ingen munter läsning men fakta. Överlever våra strömmande vattendrag med vildlax, flodpärlmusslor, havsnejonöga och ål i framtiden?

Halland har den största potentialen som laxturistlän i Europa men styr av ovilliga politiker som i sin tur styrs av vattenkraftsbolag där hänsyn till strömvattenmiljö är obefintlig.

 

Laxens år – Exkursion Hertingforsen 15 september 2019

Bussresan gick först till Stensån för att sedan bära av till Ätran. Det rådde laxaväder den 15 september med regn och blåst. Ingemar Alenäs hade föredrag om hur iden till att återställa Hertingforsen kom till och till återinvigdes 2014. Idag ger forsen mellan 16 000 till 25 000 laxyngel på en 350 m lång sträcka. Besök gjordes sedan vid Slottsmöllan i Nissan och avslutades i Laholm och Laholms kraftverksdamm.

Laxens år 2019 – Överlever laxen i Halland?

Ett tvådagars seminarium anordnat av Naturskyddsföreningarna i Halland med föreläsare av yppersta klass och den bästa kunskap inom lax i Sverige samlades i Lagagården i  Laholm den 14 – 15 september. Ett  60 – 70 tal åhörare kom för att lyssna och byta kunskap. Busstur gjordes den 15 september till Hertingforsen med stopp i Stensån, Nissan och Lagan.

Heder till Klippans kommun som tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne gör fria vandringsvägar i hela Rönneå. Det blir spännande att följa.