Vattendagarna 14-16 2017

Våtmarker, tvåstegs diken och sk. alluviala vattendrag utan sten i all ära. men är det inte dags att satsa långsiktigt på naturlig kantzoner med träd, biologiskmångfald och få levande vattendrag i stället. Restaurera för våra strömvattenlevande arter som flodpärlmussla, öring, lax och nejonögon så får man allt annat på köpet.

Vattendagarna Halmstad14-16 2017

Landshövdingen inledde med ett stimulerande men ändå målande tal om Hallands vattendrag och utveckling genom århundraden. Erik Degerman, Hans schibli, Ingemar Alenäs och Elisabeth Thysell fortsatte och stod upp för våra strömvatten och strömvattenlevande arter. Då alla våra forsar är utbyggda. Mindre  än 5 % av det halländska laxbeståndet återstår sedan början av 1900 talet. Mindre än 300 havsnejonögon leker i de halländska åarna och flodpärlmusslan är nära utdöende. Något drastiskt måste göras. Tur att Hertingforsen är ljuspunkten.