Nytt fynd av Flodpärlmussla i Halland

Nytt fynd av ett 20 tal mycket gamla flodpärlmusslor har hittats i bäck på Hallandsåsen. Att nya fynd görs beror på att man har hemlighållit platserna som sedan blivit bortglömda. Detta från en tid då det bedrevs pärlfiske och staten beskattade de som ägde musselvatten. Att musslor finns kvar är enbart på grund av att arten kan bli mycket gammal då vattendraget är rensad och uppdämd och beståndet är isolerat. Flodpärlmusslan har gått från att varit den vanligaste arten i halländska vattendrag till att den nu på utdöende i det halländska landskapet. Alla bestånd i Halland är utdöende och ligger på gränsen till utrotning. Bevarande plan för arten finns och man vet som behövs för att rädda arten. Men det är obekväma åtgärder som behövs. Tyvärr har starka politiska lobbyverksamheter utövat påtryckning på staten, länsstyrelse och kommun. Utrotning av flodpärlmusslan är snart ett faktum och där en försvarslös kulturart få stå tillbaka för eget intresse. Den så kallade NAPPEN (Nationella Planen för Vattenkraft) kommer att bli döden för Hallands Flodpärlmusslor.

Flodpärlmussla hittats upp Knobesholm

Ny lokal av flodpärlmussla har hittats upp dämmet Knobesholm i Hovgårdsån. Tyvärr är det en lokal med få gamla musslor som dör ut inom snar framtid om inget görs. Detta är ett bevis på att vandringsfisken tidigare kunde vandra hela vägen i Suseån-Mostorpsåns vattensystem. Stora områden ligger ovanför dämmen utan en chans för värdfisken att ta sig dit och musslorna att föröka sig. Potentialen för musslor, lax och havsöring i Hovgårdsån uppströms Knobesholm är annars enorm, bara man river dämmena. Här finns en chans att ge tillbaka forsarna till Halland och kombinera kulturskatterna musslor, öring och laxen med övrig kultur. Se bara på Lankälven och Södrahyttan vid Hjulsjö i Örebrolän.