Nytt fynd av Flodpärlmussla i Halland

Nytt fynd av ett 20 tal mycket gamla flodpärlmusslor har hittats i bäck på Hallandsåsen. Att nya fynd görs beror på att man har hemlighållit platserna som sedan blivit bortglömda. Detta från en tid då det bedrevs pärlfiske och staten beskattade de som ägde musselvatten. Att musslor finns kvar är enbart på grund av att arten kan bli mycket gammal då vattendraget är rensad och uppdämd och beståndet är isolerat. Flodpärlmusslan har gått från att varit den vanligaste arten i halländska vattendrag till att den nu på utdöende i det halländska landskapet. Alla bestånd i Halland är utdöende och ligger på gränsen till utrotning. Bevarande plan för arten finns och man vet som behövs för att rädda arten. Men det är obekväma åtgärder som behövs. Tyvärr har starka politiska lobbyverksamheter utövat påtryckning på staten, länsstyrelse och kommun. Utrotning av flodpärlmusslan är snart ett faktum och där en försvarslös kulturart få stå tillbaka för eget intresse. Den så kallade NAPPEN (Nationella Planen för Vattenkraft) kommer att bli döden för Hallands Flodpärlmusslor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *