Flaskpost

Kul med Flaskpost! Flaskan har adress i North Carolina i USA och har skickats 1998. Häftigt!!! På något sätt har den hamnat på stranden mellan Lagan och Genevadsåns mynning. Med tanke på att det tagit 24 år för flaskan att nå Sverige går det snabbare att skicka brev med flaskpost från USA än att få politiker, kommuner, länsstyrelse och myndigheter att fatta att våra hav och strömvatten är akut hotade. Att rädda våra hotade arter i hav och våra vattendrag borde och måste prioriteras före allt annat. Den prioritering man gör för havsmiljön och för vattendragen ingår medvetet att man utrotar arterna innan man kommer till skott. Man behöver inte bry sig när väl arterna är borta.