Fria Fiskvägar i Lagan Exkursion 13 – 14 maj Knäred

Några av deltagarna på exkursionen vid Karsefors gamla åfåra. I bakgrunden syns Lagans gamla åfåra.

Lagan har en enorm potential till att producera nya vilda laxar. En beräkning  på en halvmiljon laxsmolt är närmast i underkant.  Ett iordningställande av Lagans vattendrag skulle generera en 80 miljoner årligen i naturturistinkomster,  ett laxfiske i världsklass och att man samtidigt kan återintroducera den utrotade harren och rädda Lagans kulturskatt flodpärlmusslan undan utrotning.

Fria Fiskvägar i Lagan 13-14 maj Knäred

Intresset bland media var stort, Laholmstidning och Hallandsposten samt Radio Halland bevakade seminariet. Här är det Radio Hallands reporter som fångat Sportfiskarnas Christina Lindhagen på den Exkursion som gjordes på söndagen. I bakgrunden ses några av deltagarna vid Skogaby kraftverksdamm. Efter Exkursionen visades storfilmen Dammnation på Bio Maxim i Laholm.

Fria Fiskvägar i Lagan 13-14 maj Knäred

Ett femti tal åhörare deltog i seminariet om Lagans framtid! Otrolig kompetens på föredragshållarna. Här är det Moderator Lennart Henrikson på Natur och Människa AB som håller föredrag om Flodpärlmusslan Görel under fyra mansåldrar.,

Övriga föredragshållare: Kerstin Thörngren Pärlfiskets historia i Lagan., Per Ingvarsson PI Fly Vatten och Fiskevård AB, Hur långt Vandrade Laxen i Lagan? Hur mycket laxsmolt kan Lagan producera i framtiden?, Christer Borg Behöver vi kraften från Lagan? Hur man kan förverkliga fria fiskvägar i Lagan., Christina Lindhagen Sportfiskarna, Vattendomar och krav i ett EU-perspektiv, Rikedomar i Rinnande vatten., Josh Royte, The Nature Conservative US – Penobscot River USA., Britt Sjöqvist – Damremoval Europé dammrivningar i Europa., Erik Degerman SLU Hur man kan återställa laxens livsmiljö i Lagan. Vildlaxens livssituation i Halland.