Vattenkraften och odlingsintresse

Det finns ca 59 aktiva regnbågsodlingar i Sverige varav 28 i norra, 24 i södra och 7 i östra Sverige. I Sverige odlades 2018 ca 11 100 ton regnbåge, lägg till all kompensationsodling av öring och smolt till våra vattendrag. Faktum är att vattenkraften gynnar odling och utsättning av laxfisk. Tyvärr kräver många sportfiskare på utsättning av mer fisk och att dammarna skall vara kvar än att ta ställning för naturliga strömmande vatten. Detta enbart för eget intresse som inte gynnar någon än ett fåtal. Att havet utrotas, ekologiska strömvattensystem kraschar och vilda laxar, öringar samt flodpärlmussla utrotas är inget att bryr sig om. Bara det hugger och man kan få en lax/regnbåge på kroken så är allt bra, den kan ju ha hela fenor. Att Hallands ursprungliga landskapsfisk och flodpärlmusslan snart är ett minne blott spelar ingen roll! Dammar, vattenkraft och odling är ju så kallad kultur! Eller?

Nytt flodpärlmusselvatten!

Hade turen att på inventering hitta ett nytt flodpärlmusselvatten i Örebro län. Vattendraget är uppstyckat av många små kraftverk med dammar utan fiskvägar. Tyvärr var alla musslorna troligen 100 år och äldre och skalen fler än de levande vilket gör att de kommer att dö ut om inget görs. Utsättning av regnbåge görs i vattendraget mellan dammarna som surrogat på avsaknad av öring. Bättre man avvecklar vattenkraften och dammarna och satsar på naturliga strömvatten med öring så flodpärlmusslan kan börja reproducera sig.

Översvämning av Viskan

Utrotningen av våra vattendrag fortgår fortfarande. Detta bevisar bara att den muddring av Viskan på en 8 km sträcka ovan Veddige. Denna gjordes 2009 och var totalt onödig. Utförsel av jord och näringsämnen från den typ av jordbruk förstärker växthuseffekten och bidrar till övergödning av våra hav. Detta gäller alla våra Halländska vattendrag som dikas ut. Tänk på det ni som planerar ett bad på stranden i Sommar.

Södrahyttan och Hjulsjö

Levande landsbygd där fria vattenvägar kombineras med kultur och biologisk mångfald. Ett besök på södra hyttan är ett måste när Covid är över. Ett av Europas största Bokloppisar finns här. Det konstglas som är på väg att uppföras och som speglar djurlivet och det fria vattnens väg i landskapet är fantastiskt. Återskapandet och restaureringen av Lankälven går vidare. Kolla Rewilding Lankälven på Södrahyttans hemsida eller youtube. I det fina Hjulsjö finns ett bageri utöver det vanliga och med lokala råvaror. Stora vandringsmöjligheter med leder finns.

Flottledsrensningar

Vattenkraftverk, Hyttverksamhet med flottledsrensningar genom århundradet har bidragit till att de flesta vattendrag oavsett storlek i Örebro län och Bergslagen blivit dämda, rätade och rensade. Här finns över 700 dammar och hundratals mil av rensade vattendrag. De sjövandrande öringarna har blivit utestängda från sina lekområden och flodpärlmusslorna försvunnit. Ett stort arbete gör Länsstyrelsen i Örebrolän för att återställa och rädda spillrorna av det som finns kvar.

Bäverland

Dessa energiska och fantastiska djur som jobbar ihärdigt med att förändra Vattenlandskapet. Den döda veden bidrar till biologiskmångfald. Vattnet och fiskarna hittar alltid en väg förbi dämmet tills skillnad mot konstgjorda vattenkraftsdammar.

Ränneslövskvarn

Att kunna lagligförklara anläggningen i Ränneslöv i domstol borde vara rättsskandal. En olaglig betongdamm som inte har något kulturellt värde utöver den enskildes utsikt på vattenspegel. En lagligförklaring är bara ett steg i att i framtiden kunna bedriva kraftutvinning Länsstyrelsen bidrar med våra skattepengar till ett mycket dyrt omlöp som i dagsläget inte skulle generera en kvadratmeter mer habitatsyta för lax, havsnejonöga eller musslor. Utrivning av dammen måste vara det enda rätta, dessutom det billigast sättet. Det skulle generera många nya laxar och öringar i Smedjeån. Det skulle också bidra till att rädda flodpärlmusslan undan utrotning och på så vis kunna uppnå miljömålen. Inte ett enda av miljömålen uppnås i dagsläget! man kan fråga sig varför? En eloge till Laholmskommun som äntligen har insett att fiskens och musslors värde är större än dammen och propsar på utrivning.