Ränneslövskvarn

Att kunna lagligförklara anläggningen i Ränneslöv i domstol borde vara rättsskandal. En olaglig betongdamm som inte har något kulturellt värde utöver den enskildes utsikt på vattenspegel. En lagligförklaring är bara ett steg i att i framtiden kunna bedriva kraftutvinning Länsstyrelsen bidrar med våra skattepengar till ett mycket dyrt omlöp som i dagsläget inte skulle generera en kvadratmeter mer habitatsyta för lax, havsnejonöga eller musslor. Utrivning av dammen måste vara det enda rätta, dessutom det billigast sättet. Det skulle generera många nya laxar och öringar i Smedjeån. Det skulle också bidra till att rädda flodpärlmusslan undan utrotning och på så vis kunna uppnå miljömålen. Inte ett enda av miljömålen uppnås i dagsläget! man kan fråga sig varför? En eloge till Laholmskommun som äntligen har insett att fiskens och musslors värde är större än dammen och propsar på utrivning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *