Projekt

 

Projekterfarenhet/uppdrag

2020

Restaurering av Stensån 2020. 5st restaureringsprojekt där inventering och flyttning av musslor, elfiske samt praktisk restaurering ingått. Uppdrag av Stensåns vattenråd

Restaurering Högvadsån Torsås. Uppdragsgivare Ätrans vattenråd 2020.

Handledning elever avseende på flodpärlmussla. Uppdragsgivare Naturskyddsföreningen Örebro

Musselinventering Lankälven Södra Hyttan. 2020. Uppdragsgivare Alexander Baker Lankälven.

Elfisken i Fylleåns avrinningsområden 2020. Uppdragsgivare Fylleåns vattenråd.

Elfiske Högvadsån Torsås. Uppdragsgivare Ätrans vattenråd 2020.

Musselinventering i Fylleån 2020. Uppdragsgivare Fylleåns vattenråd.

Musselinventering KV Kanal Västerån. Uppdragsgivare Fröslida Kraft KB.

Flodpärlmussla i Halland 2020. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Halland.

Havsnejonöga inventering 2020. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2018.

Havsnejonöga inventering 2020. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Halland.

Inventering av Musslor i Örebro län 2020. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Örebro län.

Nationell flodpärlmusselövervakningslokal Musån 2020. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Halland.

Inventering av Göljebäcken och Ånnabobäcken 2020. Uppdragsgivare Naturskyddsföreningen Örebro.

Inventering av Blackstahyttebäcken 2020. Uppdragsgivare Naturskyddsföreningen Örebro.

Föredrag – Laxens vandringar i våra vattendrag 2020-02-26. AB. Laholmsbuktens näthavsverk.

2019

Laxens år 2019. Laholmsbuktens näthavsverk.

Elfiske i Hallands län 2019. Länsstyrelsen i Halland.

Elfiske i Örebro län 2019. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Örebro län

Musselinventering i Örebro län 2019. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Örebro län.

Inventering och flyttning av havsnejonögalarver och stormusslor i Fylleån 2019 – Förberedande skyddsåtgärder inför byggandet av Södra infarten. Uppdragsgivare WSP.

Flodpärlmussla i Halland 2019. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Halland.

Havsnejonöga inventering i Västra Götalands län 2019. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Havsnejonöga inventering i Hallands län 2019. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Halland.

Nationell övervakning av flodpärlmussla. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Halland.

Flodpärlmussla och värdfisken – vandring och förevisning om Högvadsån och dess Flodpärlmusslor 2019. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Halland.

Fylleådagen 2019. Förevisning av utter och stormusslor. Halmstadskommun.

Projekt Högvadsån, 2019. Restaurering av Högvadsån upp Torskvarn. Uppdragsgivare Svenljunga kommun.

2018

Elfiske två stationer i Lillån Kungsäter 2018. Uppdragsgivare Marks kommun genom Viskan Fiskevårdsområde.

Ätrafors Musselräddningsaktion 2018. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Halland.

Inventering och flyttning av havsnejonögalarver och stormusslor i Fylleån – Förberedande skyddsåtgärder inför byggandet av Södra infarten. Uppdragsgivare WSP.

Flodpärlmussla i Halland 2018. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Halland.

Projekt Högvadsån, 2018. P.I(π)Fly vatten och fiskevård AB. Restaurering av Högvadsån upp Torskvarn. Uppdragsgivare Svenljunga kommun.

Elfiske efter havsnejonögalarver i Hallandslän 2018. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Halland.

Havsnejonöga inventering Västra Götalands län 2018. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Havsnejonöga inventering 2018 i Hallands län. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Hallands län.

Inventering Skunkkalla i Brostorpsån 2018. Uppdragsgivare Genevadsånsvattenråd.

Fylleådagen 2018. Förevisning av utter och stormusslor. Uppdragsgivare: Halmstadskommun.

Flodpärlmussla och värdfisken – vandring och förevisning om Högvadsån och dess

Flodpärlmusslor 2018. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Halland.

Inventering av Kraftverkskanalen i Hertingens kraftverk 2108. Uppdragsgivare: Falkenbergs kommun.

Inventering av Stensån och Lilla Stensån upp Stackarpskvarn 2018. Uppdragsgivare Stensåns Vattenråd.

Rådgivning inför projekt Högvadsån, 2018 Torskvarn.

Uppdragsgivare Svenljunga kommun.

Projekt 2017

Invigning av Bron över Krokån i Knäred. Upplysning av – Biologisk mångfald i Krokån. Uppdrag av Laholms Kommun. Margareta Lindgren Miljöstrateg Laholms Kommun

Vandring – flodpärlmusselvandring i Högvadsån vid Ullared.Uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län.

Elmia mässan – Jönköping. Sportfiskarna Hallandsdistriktet

Anordnandet av Seminarium Fria fiskvägar i Lagan 13-14 maj 2017. Samordnare – Sportfiskarna, Sportfiskarna Hallandsdistriktet, Naturskyddsföreningen södra i Halland, älvräddarna och Salar club.

Inventering av flodpärlmussla i Mörrumsån Maj 2017 + rapport. Uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län. Andreas Skarsmyr

Inventering av flodpärlmussla i Hovgårdsån 2017 + rapport. Uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län. Elisabeth Thysell.

Inventering av Havsnejonöga i Hallands län 2017 + Rapport. Uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län. Elisabeth Thysell.

Inventering, flyttning och genprov av flodpärlmussla i Himleån 2017 + Rapport. Rapportering till Artportalen. Uppdrag av Varbergs flugfiske klubb.

Översiktlig vatteninventering av Kvarnbäcken I Mårdaklev + Rapport. Kartering samt mussel inventering och elfiske + rapportering Elfiskeregistret och musselportalen. Uppdrag av privat markägare.

Elfiske på 20 platser i Hallands län + rapportering till Elfiskeregistret. Uppdrag av SLU och Ekoll AB.

Föredrag om flodpärlmussla och övriga stormusslor på Älvräddarnas årsmöte 18-19-20 augusti 2017. Uppdrag av Älvräddarna.

Elfiske i Ulvsnäsabäcken + rapportering Elfiskeregistret. Uppdrag av Naturcentrum AB Torna Hällestad.

Elfiske i Musån + rapportering Elfiskeregistret. Uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län. Elisabeth Thysell

Dam Removal i Burmingham England 25-26 september. Workshop – Dam and  Weir Removal in the Urban Environment + excursion

Fishbase – Fisk och fisket i Arktiska vatten, Naturhistoriska riksmuseet.

Vandring/Rådgivning-Högvadsån. Uppdrag av Svenljunga kommun. Matilda Chocron

Vattendagarna i Halmstad 14-16 November, 2017.

Rådgivare om intressanta vattendrag på Hallandsås. Uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län. Mattias Lindström

Föredrag om lax, laxförvaltning och fiskvägar i Viskan – Kullagård.Uppdrag av Samfällighetsföreningen TVV:s

Projekt 2016

 • Översiktlig vatteninventering Södra infarten över Fylleån. P.I(π)Fly vatten och fiskevård AB. Uppdragsgivare Halmstadskommun – Christer Johnsson, Ann Charlotte Abrahamsson
 • Restaurering Musån 2016. P.I(π)Fly vatten och fiskevård AB. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Hallands län – Elisabeth Thysell.
 • Förundersökning av inventering av Stensån upp Stackarp väg 24. P.I(π)Fly vatten och fiskevård AB. Uppdragsgivare Stensåns vattenråd.
 • Elfisken i Hertingforsen och Ätran 2016. P.I(π)Fly vatten och fiskevård AB. Uppdragsgivare SLU – Erik Degerman.
 • Glochidieförsök i Musån 2016. P.I(π)Fly vatten och fiskevård AB. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Hallands län – Elisabeth Thysell.
 • Inventering av Musslor i Lagan uppströms Laholms kraftverk. P.I(π)Fly vatten och fiskevård AB. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Hallands län – Elisabeth Thysell.
 • Inventering av Havsnejonöga i Halland 2016. P.I(π)Fly vatten och fiskevård AB. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Hallands län – Elisabeth Thysell.
 • Flodpärlmusselprojekt i Hedströmmen. P.I(π)Fly vatten och fiskevård AB. Uppdragsgivare – Johan Törnblom SLU.
 • Guidning av Laholms vattendrag. P.I(π)Fly vatten och fiskevård AB. Uppdragsgivare – Patrik Gieler Laholmskommun.
 • Inventering av musslor i Hertings kraftverkskanal 2016. P.I(π)Fly vatten och fiskevård AB. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Hallands län – Elisabeth Thysell.
 • Översiktlig vatteninventering av Lagan upp till Majenfors – En undersökning om Lagan som framtida naturlaxälv ovan kraftverket i Laholm.  P.I(π)Fly vatten och fiskevård AB. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Hallands län.
 • Föreläsning på Fishmigration 2016 om Lax – öring och flodpärlmussla. P.I(π)Fly vatten och fiskevård AB. Uppdragsgivare Falkenbergskommun – Mattias Hedström Hjort.
 • Vattendragsvandring Utter i Fylleån 2016. P.I(π)Fly vatten och fiskevård AB. Uppdragsgivare Fylleåns Vattenråd – Kenneth Sunesson , Halmstads Kommun Teknik och Fritidsförvaltning.
 • Flodpärlmussla och värdfisken – vandring och förevisning om Högvadsån och dess Flodpärlmusslor 2016. P.I(π)Fly vatten och fiskevård AB. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Halland – Elisabeth Thysell och HG Karlsson.
 • Införande av information av nejonöga till artportalen samt expertrådgivning 2016. P.I(π)Fly vatten och fiskevård. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Halland – Elisabeth Thysell.
 • Insamlande av fakta till SLU om fisk tillgången upp Nydala kvarn i Högvadsån 2016. P.I(π)Fly vatten och fiskevård. Uppdragsgivare SLU – Erik Degerman.
 • Expertrådgivare för Högvadsåns övre delar 2016. P.I(π)Fly vatten och fiskevård. Svenljunga kommun. Uppdragsgivare Svenljunga Kommun – Matilda Chocron.

Projekt 2015

 • Elfiske och kartering av Hertingforsen 2015. P.I(π)Fly vatten och fiskevård. Uppdragsgivare SLU – Erik Degerman, Havsmyndigheten och Länsstyrelsen i Jönköpings län – Per Säverot
 • Elfiske i 34 vattendrag i Halland 2015. P.I(π)Fly vatten och fiskevård. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Hallands län – Lars Stibe och Hans Schibli.
 • Glochidieförsök i Musån 2015. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Hallands län – Elisabeth Thysell.
 • Förekomst av stormusslor i Vramsån med Biflöden – En Inventering av Linnekullabäcken, Lindebäcken, Tjörningabäcken och Tollarpsdammen samt Forshultsbäcken, Klintabäcken och Vannbäck i Vramsåns vattensystem 2015. Uppdragsgivare Biosfärområde Kristianstad Vattenrike, Kristiandstads kommun – Jonas Dahl.
 • Inventering av Havsnejonöga i Halland 2015. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Hallands län – Elisabeth Thysell.
 • Stensån – översiktlig inventering med åtgärdsförslag för Stensån mellan E6 bron och väg 24 i Hallands län 2015. P.I(π)Fly vatten och fiskevård. Uppdragsgivare Stensåns mellersta fiskevårdsområde – Mikael Iwansson.
 • Potentiell smoltproduktion om fisken får fri vandring i Lagan 2015. P.I(π)Fly vatten och fiskevård. Uppdragsgivare Sportfiskarna Hallandsdistriktet.
 • Inventering av Skunkalla i Brostorpsåns vattensystem 2015. P.I(π)Fly vatten och fiskevård. Uppdragsgivare Genevadsåns vattenråd.
 • Inventering av stormusslor i 36 vattendrag i Örebro län 2015. P.I(π)Fly vatten och fiskevård. P.I(π)Fly vatten och fiskevård. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Örebro län – Daniel Bergdahl, Cecilia Journath Persson.
 • Vattendragsvandring Utter i Fylleån 2015. P.I(π)Fly vatten och fiskevård. Uppdragsgivare Fylleåns Vattenråd – Kenneth Sunesson, Halmstads Kommun Teknik och Fritidsförvaltning.
 • Vattendragsvandring musslor i Musån 2015. P.I(π)Fly vatten och fiskevård. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Hallands län – Elisabeth Thysell.
 • Översiktlig biotop och musselinventering av tre vattendrag i Marks kommun 2015.  P.I(π)Fly vatten och fiskevård. Uppdragsgivare WSP Sverige AB – Mikael Svensson Marks.
 • Återställning av meanderslinga för flodpärlmusslan i Musån 2015. P.I(π)Fly vatten och fiskevård. Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Halland.