Biotopkartering

Biotopkartering innebär att man går igenom vattendraget systematiskt. Man fotograferar, noterar och skriver upp hur vattendraget med dess kantzoner är utformade. Man noterar strukturelement som kulvert, trummor, broar, vandringshinder, vattendragsrensningar, meandringar, inflöden, lek och uppväxtområden, mm. Allt enligt Jönköpingsmodellen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kvillar ger vattendraget mångfald och högt värde.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Gamla stenbroar kombinerat med stockar som finns kvar ger mångfald i vattendraget.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Gamla stenlagda valvbroar är strukturelement som ökar värdet på bäcken.