Flottledsrensningar

Vattenkraftverk, Hyttverksamhet med flottledsrensningar genom århundradet har bidragit till att de flesta vattendrag oavsett storlek i Örebro län och Bergslagen blivit dämda, rätade och rensade. Här finns över 700 dammar och hundratals mil av rensade vattendrag. De sjövandrande öringarna har blivit utestängda från sina lekområden och flodpärlmusslorna försvunnit. Ett stort arbete gör Länsstyrelsen i Örebrolän för att återställa och rädda spillrorna av det som finns kvar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *