Översvämning av Viskan

Utrotningen av våra vattendrag fortgår fortfarande. Detta bevisar bara att den muddring av Viskan på en 8 km sträcka ovan Veddige. Denna gjordes 2009 och var totalt onödig. Utförsel av jord och näringsämnen från den typ av jordbruk förstärker växthuseffekten och bidrar till övergödning av våra hav. Detta gäller alla våra Halländska vattendrag som dikas ut. Tänk på det ni som planerar ett bad på stranden i Sommar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *