Vattendagarna 14-16 2017

Våtmarker, tvåstegs diken och sk. alluviala vattendrag utan sten i all ära. men är det inte dags att satsa långsiktigt på naturlig kantzoner med träd, biologiskmångfald och få levande vattendrag i stället. Restaurera för våra strömvattenlevande arter som flodpärlmussla, öring, lax och nejonögon så får man allt annat på köpet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *