Norrländska älvar på Frammarsch

Daniel Holmqvist från Lycksele gjorde ett ett mycket bra och intressant framträdande på Stockholmsmässan. Han föreläste om lyckade restaurerings arbeten för laxen och öringen i Norrland, bland annat Vindelälven. Allt är dock inte bra då fisket i havet måste regleras hårdare och att fiskvägar måste fungera för att fisken skall nå sina lekområden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *