Möte i Ätrans vattenråd

Möte vid Nydalakvarn  där Nils Erik  Möller visar laxfällan där fisken artbestäms, kontrolleras och mäts innan den får transport uppströms i Högvadsån i form av en äldre tvättbalja. Här har fisken kontrollerats i 50 tal år och mycket värdefull information om lax, öring och nejonöga inhämtats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *