Öring och laxlek 2020

Laxleken i Stensån 2020 såg ut att bli någorlunda, värre är det på öringfronten. Den lekvandrande havsöringen till småbäckarna ser ut att minskats successivt de senaste 10 åren. Hårt nätfiske utmed kusten tillsammans med vandringshinder, kulvertering och dikning och rensning av våra vattendrag är orsaker som sakta minskar bestånden. Här finns det mycket för kommunen, länsstyrelsen, markägare och gemene man att göra för att förbättra möjligheterna för öringstammen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *