Flyttning av musslor

Flyttning av musslor från den starkt reglerade Rällsälven till Nittälven har gjorts av länsstyrelsen i Örebro län under hösten 2021. Nittälven har restaurerats och återintroducering av Flodpärlmussla har gjorts. All heder åt Örebro länsstyrelse som gör ett hårt jobb för att rädda arten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *