Laxvandring i Stensån

Som vanligt var det mycket folk på Hans Schibli´s trevliga och kunniga laxvandring. Mycket lekfisk syntes och det ser ut att kunna bli en bra lek. Om det blir bra överlevnad visar sig om det blir en normal sommar. Det är annars en stor brist på uppväxtområden i de halländska vattendragen, vilket visar sig på torr år.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Fishbase

I år handlade det om fiskars vandringar och bland annat ål. Enligt experter kommer inte ålbeståndet att hämta sig fullt ut på 100 år. I Sverige får man transportera upp och sätta ut samt fiska ål ovan definitiva  vandringshinder. Ibland kan ålyngel passera förbi flera hinder, när ålen skall till baka är det fullt tillåtet att stänga av vattendraget och fiska upp den. Dessutom får man ha ett yrkesfiske på kusten på de fåtal ålar som klarar sig. Sveriges ålförvaltning måste vara den sämsta i världen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA