Docentföreläsning av Ted von Proschwitz

Ted von Proschwitz höll ett intressant och givande docentföreläsning av landlevande mollusker (snäckor och sniglar) och deras känsliga miljöer. Naturliga rikkärr, bäckdråg och våtmarker har minskat betydligt under 1900 talet och missgynnat landlevande snäckor stort. Kopplingen till fisk och vattenlevande musslor är stor. Återställning och skydd av habitat behövs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *