Laxen tillbaka till Karsefors!

Som vanlig är den största forsen i Lagan torrlagd. Att Laholms kommun inte ser Lagan som en långsiktig naturresurs och inkomstkälla för kommunen och länet är oförsvarligt. Lagan var för en mansålder sedan en av Sveriges laxrikaste åar. Statkraft, kommunen och länsstyrelsen utrotar ål, lax och flodpärlmussla med att förhala alla åtgärder. Laholm har läget, naturen och förutsättningar för att återställa forsarna och åter bli Sveriges laxälv nummer 1. Kommunen borde ta en titt på hur Mörrum, Island, och Skottland utnyttjar sina vattendrag. Laxfisket i Mörrum drar in 70 – 100 miljoner årligen. På Island och i Skottland är sportfisketurismen en miljardindustri. Ett tips är att ta en titt på Fiskarnas riken på SVT Play.

Flyttning av musslor

Flyttning av musslor från den starkt reglerade Rällsälven till Nittälven har gjorts av länsstyrelsen i Örebro län under hösten 2021. Nittälven har restaurerats och återintroducering av Flodpärlmussla har gjorts. All heder åt Örebro länsstyrelse som gör ett hårt jobb för att rädda arten.

Flodpärlmussla för skolan

Under en vecka i september var det undervisning för elever på Rudbecksgymnasiet i Örebro län. Projektet är ett samarbete mellan Skolan, kommunen, länsstyrelsen och naturskyddsföreningen. Under dagarna i fält hittades små juvenila musslor ned till 30 mm. Entusiastiska elever och att små musslor hittades ger hopp för framtiden.

Restaurering av Stensån fortsätter

Under hösten 2021 har en kilometer vattendragssträcka restaurerats i Stensån ned Vemmentorpasjön och Sjöaltesjön. Omvandlingen från dike till laxvattendrag kommer på att gynna mångfalden och laxstammen i vattendraget. Stort tack till entreprenörer och markägare som varit behjälpliga i restaureringen. Restaureringen kommer att fortsätta nästa år.

Havsnejonöga på Västkusten 2021

Bilden visar lek av havsnejonöga i Säveån 2021. Antal Havsnejonögon räknas 2021 till ca 200 stycken det är en ökning i förhållande till 2020 då enbart ett 50 tal registrerades. Genom räknaren i Hertingforsen räknades 120 stycken medan övriga vattendrag i Halland sågs ett 20 tal stycken av arten. i Västra Götaland räknades 17 stycken. Glädjande var att vattendragen i norra Halland och Västra Götaland hade havsnejonöga. Mer oroande var att nära på alla vattendragen från Skåne till mittersta Halland saknade arten. Att det bara är 200 stycken av arten på västkusten är oroväckande. Då livscykeln är 10 till 14 år för arten är det en nedåtgående spiral och kan hänvisas till leken kring 2007- 2011. Det hårda industrifisket i havet och vattenkraftsdammar gör sitt för att utrota arten.

Flodpärlmusslan i Alsövsån snart ett minne blott.

Vid Inventeringar i sommar ned Lindoms kraftverk hittades bara ett fåtal av den hotade arten. Totalt finns maximalt ett 50 tal stycken i vattendraget fördelat på ovan och nedan Kraftverksdammen. Det ser mörkt ut för musslorna. För att beståndet skall kunna föröka sig behövs att dammen tas bort och vattendragssträckan restaureras. Det borde finnas pengar till ersättning för dammbortfall och återställande! Genevadsån med Alslövsån har vild Atlantlax och havsöring med storpotential för fiske i framtiden. Synd att inte Länsstyrelsen samt Halmstads och Laholms politiker inser detta.

Örekilsälven en pärla för laxfiske.

Den stora Laxen i parken i Munkedal talar för sig själv. Örekilsälven är vild vacker och har vild genuin atlantlax. Stefan Rönnberg på laxfiskekontoret värnar om laxfisket och ger en mycket god guidning om fisket i vattendraget. Örekilsälven är också ett av de viktigaste lekområdena för havsnejonöga på västkusten. Gör gärna ett besök i den lilla orten Munkedal. Här finns bland annat Farmors café som har ett utsökt utbud av olika våfflor i förrätt, middag som dessert. Tips är skagenvåfflan.

Nytt fynd av Flodpärlmussla i Halland

Nytt fynd av ett 20 tal mycket gamla flodpärlmusslor har hittats i bäck på Hallandsåsen. Att nya fynd görs beror på att man har hemlighållit platserna som sedan blivit bortglömda. Detta från en tid då det bedrevs pärlfiske och staten beskattade de som ägde musselvatten. Att musslor finns kvar är enbart på grund av att arten kan bli mycket gammal då vattendraget är rensad och uppdämd och beståndet är isolerat. Flodpärlmusslan har gått från att varit den vanligaste arten i halländska vattendrag till att den nu på utdöende i det halländska landskapet. Alla bestånd i Halland är utdöende och ligger på gränsen till utrotning. Bevarande plan för arten finns och man vet som behövs för att rädda arten. Men det är obekväma åtgärder som behövs. Tyvärr har starka politiska lobbyverksamheter utövat påtryckning på staten, länsstyrelse och kommun. Utrotning av flodpärlmusslan är snart ett faktum och där en försvarslös kulturart få stå tillbaka för eget intresse. Den så kallade NAPPEN (Nationella Planen för Vattenkraft) kommer att bli döden för Hallands Flodpärlmusslor.