Flodpärlmusslan i Lagan utrotas medvetet

Äganderätten att utrota strömvattenlevande arter legaliseras. Nationella planen för vattenkraft pausas ett år och vatten från 1918 består. Den nuvarande regeringen är i dagsläget naturfientlig och kämpar med näbbar och klor att lagen om att skydda eller återställa skadad natur inte går igenom. Här man ser hur skogarna skövlas, bäckar, åar dikas ut, däms och rensas med eget intresse med lagar som tillhör det förgångna. Samhället får betala med ökade variationer i flöde, översvämningar, försämrad vattenkvalitet övergödda hav och förlorad biologisk mångfald. Det är det med fasa som man ser att man gömmer sig bakom klimateffekten och desinformation för att utrota våra vattendrag. Det som Statkraft planerar i Knäred hör inte hemma i Laholm, Halland, Sverige eller något annat land i världen. De giriga norrmännen som med hjälp av okunniga Laholms politiker och en mesig Länsstyrelse förstör våran bygd borde skämmas. Riv dammarna, släpp Lagan fri och återställ vattendraget. det är det enda vettiga. På så sätt kan vi uppnå miljömålen, rädda flodpärlmusslan, återfå harr, vildlax och få en levande landsbygd.

Manifest för att riva kraftverksdammen i Laholm. Det är dags att släppa Lagan fri.

Under lördagen 6 april samlades många organisationer och politiska organisationer för att få bort kraftverksdammen i Laholm. I manifestet slås det fast tre mål 1.Kraftverksdammen i Laholm skall snarast tas bort. 2. Det skall skapas vatten och fiskvägar i Karsefors. Att det skall skapas opinion i frågan. Allt för att få habitat för vildlaxen och rädda flodpärlmusslan, havsnejonögat och ål undan utrotning.

Viktigt är få tillbaka Lagan som ett levande vattendrag med biologisk mångfald. Lagan skall vara ett vattendrag att njuta av och vara stolt över. Lagans vänner som tillsammans med naturskyddsföreningen, laholmsbuktens havsnätverk och älvräddarna är helt opolitiska organisationer välkomnade olika politiska organisationer att delta. Bla annat besökte Isabella Lövin från Miljöpartiet som berömde deltagarna för att föra Lagans röst. Hoppas att det inte stannar där. Det är mycket viktigt att man stoppar de planer som Statkraft har för att lägga 3 km av Lagan från Bassalt till Knäred i tunnel. Politikerna i Laholm har här ett viktigt ställningstagande- ett dött eller levande vattensystem att ta hand om. En död eller levande stad och landsbygd. Stöd behövs för att stoppa Statkrafts ödeläggande av Lagan. Stöd gärna någon av naturskyddsföreningen, älvräddarna eller Lagansvänner (lagan.eu).

Havsnejonöga inventering 2023

Populationen av havsnejonögon har gått stark utför. I Ätrans fiskräknare passerade bara ett 20 tal förra året samt att lek sågs bara på en handfull platser i västkuståarna. Ett internationellt möte med världens ledande experter på området samlades hösten 2023 i Falkenberg för att diskutera, uppmärksamma och komma till skott för att kunna rädda arten. Ledande av havsnejonöga experten Elisabeth Thysell på Länsstyrelsen i Halland kommer gruppen att fortsätta arbetet. Alla fynd, nya som gamla uppgifter av havsnejonöga är relevanta och kan lämnas in till Länsstyrelsen i Halland. Hoppas att den nedgående trenden kan vändas. Fria fiskvägar med återställande av lek och uppväxthabitat är ett måste samt att det blir ett stopp på det överfiske som sker på nejonögats värdfiskar i havet.

Stormusslor i Örebro län 2023

Bilden visar ett mycket stort och gammalt exemplar av tjockskalig målarmussla från Örebro län. Intressant att det fortfarande går att hitta nya vatten med stormusslor. Flodpärlmusslan och Tjockskalig målarmussla är starkt hotade, fridlysta och skyddade genom EU direktiv för hotade arter. De musslor som hittas är oftast mycket gamla och att det saknas föryngring. Den största orsaken är att vandringsvägar för musslornas värdfiskar har stängts av eller att habitaten för musslor och värdfiskar har förstörts. Vi får hoppas att EUs Återställnings program för natur skall ge positivt uppvaknande och Rewilding av våra bäckar och åar kommer att hjälpa musslorna i framtiden.

Centerpartiets Fake News

De ledande centerpartiledarna i respektive kommun i Halland torsdagen den 1 mars skrev att Småskalig vattenkraft inte får torrläggas. De måste de ha varit förda bakom ljuset av den lobbyism som föregår från vattenkraftförespråkarna. Skall landsbygden stängslas in av enskilda vattenkraftsintressen som dödar vattendragen och kulturen omkring den? Dammar dödar både landsbygd och fisk. Om centern får styra Halland kommer alla vattendrag att bli riktigt torrlagda och alla vattenlevande varelser som är förknippade med strömmande vatten vara utrotade inom snar framtid. Men det det är inte bara lax, öring, flodpärlmussla, ål och andra levande varelser som förknippas forsar och strömmande vatten som utrotas. Även landsbygden dör. För att få levande landsbygd krävs levande vattendrag med forsar och biologiskmångfald. Levande vattendrag gynnar levande hav och fiske/naturturism och levande dalgångar. Priser på byggnader kommer dessutom att öka i värde inte sjunka. Laxen är Hallands landskapsdjur som dessutom är starkt sammanbundet med kulturskatten flodpärlmusslan. Utnyttja kulturen kring vattendragen riv dammarna och utnyttja Hallands rikedomar på ett helt annat sätt än idag.

Levande vattendrag utan dammar ger levande Landsbygd.

Flaskpost

Kul med Flaskpost! Flaskan har adress i North Carolina i USA och har skickats 1998. Häftigt!!! På något sätt har den hamnat på stranden mellan Lagan och Genevadsåns mynning. Med tanke på att det tagit 24 år för flaskan att nå Sverige går det snabbare att skicka brev med flaskpost från USA än att få politiker, kommuner, länsstyrelse och myndigheter att fatta att våra hav och strömvatten är akut hotade. Att rädda våra hotade arter i hav och våra vattendrag borde och måste prioriteras före allt annat. Den prioritering man gör för havsmiljön och för vattendragen ingår medvetet att man utrotar arterna innan man kommer till skott. Man behöver inte bry sig när väl arterna är borta.

Rickleån

För en tid sedan körde jag 160 mil med min son Oscars flyttsaker till hans nya lägenhet i Gällivare. På hemvägen sov jag över i Robertsfors hos Älvräddarnas ordförande Richard Löwall. Jag fick en visning på Rickleån där tre kraftverk skall läggas ned och en över 2 mil sträcka kommer att öppnas upp för laxen. Fantastiskt, det ger hopp om framtid och ett fint laxfiske i en mycket fin älv. Jag fick även en dags isfiske på 70 cm is och lika mycket snö. Vägrenarna fanns lite överallt. Det är stora kontraster mellan Norr och söder där vi inte haft någon vinter i år.

Ebromonsterhunt

Har varit på en bilresa till Spanien för att besöka min son Pontus. 300 mil med bil, man slapp Corona och flygträngsel. Jag hade inte träffat honom på 4 år. Som ni ser det gav helt enkelt superfiske direkt. Pontus Ingvarsson på Ebro Monsterhunt är klart den bäst guide som man kan ha oavsett vilken fiskart man skall fånga. Han kan alla typer av fiske och är bra på det. Han ordnar allt fiske, från mal, karp till gös, öring och fiske efter tuna. Han är stationerad i Chiprana nära Caspe vid floden Ebro. Slå honom gärna en signal på 0034-632695975 så får ni veta mera.

Laxen tillbaka till Karsefors!

Som vanlig är den största forsen i Lagan torrlagd. Att Laholms kommun inte ser Lagan som en långsiktig naturresurs och inkomstkälla för kommunen och länet är oförsvarligt. Lagan var för en mansålder sedan en av Sveriges laxrikaste åar. Statkraft, kommunen och länsstyrelsen utrotar ål, lax och flodpärlmussla med att förhala alla åtgärder. Laholm har läget, naturen och förutsättningar för att återställa forsarna och åter bli Sveriges laxälv nummer 1. Kommunen borde ta en titt på hur Mörrum, Island, och Skottland utnyttjar sina vattendrag. Laxfisket i Mörrum drar in 70 – 100 miljoner årligen. På Island och i Skottland är sportfisketurismen en miljardindustri. Ett tips är att ta en titt på Fiskarnas riken på SVT Play.