Dam Removal i Hudiksvall 24-26 September 2018

Människor från hela världen samlades för att ta del av varandras erfarenheter om vattendrag och de utmaningar som finns för att kunna återställa och skydda de sista fria outbyggda vattendragen. När det gäller vattenvård och skydd av våra vattendrag ligger Sverige långt ned på listan. Våra vattenlagar är sedan 1918 och extremt otidsenliga. Vattenkraftföretagen i  Sverige har stort inflytande på politiker med argumentation som fossilfri el. Ingen av dem tänker på den utrotning av vattenekosystemet och vattenlevande arter som sker i samband med vattenkraftsutbyggnad .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *