En Snigel i ögat

Det borde politiker i Laholm, Lagans vattenråd och Länsstyrelsen ha då man inte ser Lagan som en ekologisk resurs att satsa på. Att inte satsa på fria fiskvägar i Lagan är en förlust affär. Genom att riva några av dammarna och återställa Lagans forsar uppnår man många av Hallands miljömål. Levande sjöar och vattendrag, biologisk mångfald, hav i balans samt levande kust och skärgård, levande landsbygd med mera. Så länge man gömmer sig bakom nappen eller nuvarande vattenlagstiftning kommer ingenting att kunna uppnås. Statkraft tackar och tar emot.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *