Flodpärlmusslan i Alslövsån

En halvering av musselbeståndet har skett på den internationella övervakningslokalen uppströms Lindoms kraftverk. Glädjande var att vi hittade några nya musslor 400 m nedströms kraftverket. Beståndet är troligen inte över 50 st Potentialen för att kunna få igång ett reproducerande bestånd är stort, men då måste dammen vid Lindoms kraftverk bort. Alslövsån har fortfarande flodpärlmussla men för hur länge.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *