Havsnejonögat en art som är på väg att utrotas?

Havsnejonögat har en komplicerad livscykel. Den lever 5 år som filtrerande larv i våra strömmande vattendrag. Som vuxen tillbringar den  3-7 år i havet parasiterande olika större fiskar och däggdjur innan den återvänder, leker och dör i våra strömvattendrag. Vandringshinder och utfiskningen av havet är stora orsaker till artens minskning. Arten har minskat med över 90 procent sedan början av 1900 talet. Vid inventering 2018 är antalet lekande individer på västkusten under 100 st

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *