Flodpärlmusslan i Alsövsån snart ett minne blott.

Vid Inventeringar i sommar ned Lindoms kraftverk hittades bara ett fåtal av den hotade arten. Totalt finns maximalt ett 50 tal stycken i vattendraget fördelat på ovan och nedan Kraftverksdammen. Det ser mörkt ut för musslorna. För att beståndet skall kunna föröka sig behövs att dammen tas bort och vattendragssträckan restaureras. Det borde finnas pengar till ersättning för dammbortfall och återställande! Genevadsån med Alslövsån har vild Atlantlax och havsöring med storpotential för fiske i framtiden. Synd att inte Länsstyrelsen samt Halmstads och Laholms politiker inser detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *