Havsnejonöga på Västkusten 2021

Bilden visar lek av havsnejonöga i Säveån 2021. Antal Havsnejonögon räknas 2021 till ca 200 stycken det är en ökning i förhållande till 2020 då enbart ett 50 tal registrerades. Genom räknaren i Hertingforsen räknades 120 stycken medan övriga vattendrag i Halland sågs ett 20 tal stycken av arten. i Västra Götaland räknades 17 stycken. Glädjande var att vattendragen i norra Halland och Västra Götaland hade havsnejonöga. Mer oroande var att nära på alla vattendragen från Skåne till mittersta Halland saknade arten. Att det bara är 200 stycken av arten på västkusten är oroväckande. Då livscykeln är 10 till 14 år för arten är det en nedåtgående spiral och kan hänvisas till leken kring 2007- 2011. Det hårda industrifisket i havet och vattenkraftsdammar gör sitt för att utrota arten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *